Перша соціальна мережа на селі - gorodok.rv.uaПерша соціальна мережа на селі - gorodok.rv.uaПерша соціальна мережа на селі - gorodok.rv.ua
Сайт твого села - останні новини, цікаві обговорення, корисна інформація

Початок... Правда vs Городоцька сільська рада

Початок... Правда vs Городоцька сільська рада

Голові Городоцької сільської ради

Ткачук О.О.

Шановна Олесю Олексіївно!


Громадська організація «Рівне-Контроль» (далі – «Організація») сприяє здійсненню та захищає права і свободи, задовольняє суспільні, зокрема економічні, соціальні, культурні, екологічні та інші інтереси жителів Рівненської області.

Головним завданням Організації є забезпечення прозорості та підконтрольності населенню (територіальній громаді) діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, діяльність яких поширюється на територію Рівненської області.

З цією метою, Організація здійснює підготовчі заходи для участі:

 • у розробленні проектів нормативно-правових актів що видаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з Організацією та підготовки рекомендацій.

Станом на сьогоднішній день, в адміністративно-територіальних одиницях області утворюються робочі групи Організації по здійсненню громадського контролю за органами державної влади та органами місцевого самоврядування, перед якими поставлені наступні завдання:

 • Вивчення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, нормативно-правових актів, які регламентують останню. Дане завдання включає в себе встановлення, зокрема: мети і завдань органу; осіб, які займають керівні посади; організаційну структуру органу та його підпорядкування, підзвітні та підконтрольні органи, підприємства, організації, установи; стратегічні та поточні завдання органу; фінансування та фінансову діяльність органу; ефективність діяльності органу та рівень задоволення населення останньою.
 • Розроблення пропозицій та зауважень щодо діяльності органу.
 • Сприяння органу у приведенні його діяльності у відповідність до чинного законодавства, а також надання пропозицій щодо підвищення ефективності його діяльності.
 • Напрацювання методик співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування при виконанні покладених на них завдань.
 • Співпраця з правоохоронними органами, спрямована на запобігання та протидію корупції, попередження та розкриття злочинів, вчинених
 • посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 • Інформування громадськості про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

На виконання покладених завдань Організацією було створено робочу групу по здійсненню громадського контролю за Городоцькою сільською радою.

За час роботи вказаної робочої групи, до Організації звернулись громадяни за захистом своїх прав та законних інтересів.

За результатами перевірки повідомлень громадян та ознайомлення з наданими документами, Організацією було виявлено ряд порушень законодавства у діяльності Городоцької сільської ради та її голови.

І. Зміст порушень

1. 03 липня 2014 року громадянин Чемерик Віктор Васильович звернувся до сільського голови Городоцької сільської ради із запитом на отримання публічної інформації, у якому просив надати наступну інформацію:

 • рішення Городоцької сільської ради щодо виділення земельних ділянок під забудову членам територіальної громади за 1991-2014 роки, а також мешканцям інших населених пунктів;
 • декларації про доходи сільського голови за останні п’ять років по кожному окремо;
 • регламент сільської ради.

У відповіді в.о. сільського голови від 21.07.2014р. №24 на вказаний запит, громадянину Чемерику В.В. повідомлено наступне:

 • По першому питанню (щодо надання інформації про рішення Городоцької сільської ради щодо виділення земельних ділянок під забудову) – надано витяг з рішення сільської ради від 30 жовтня 2007 року №591 «Про виділення земельної ділянки»; запропоновано ознайомитись з додатком про виділення земельних ділянок під індивідуальну забудову громадянам у приміщенні сільської ради (сам додаток (його копію) не було надано). Повідомлено, що протоколи пленарних засідань сесій Городоцької сільської ради та прийняті рішення за 1991-2005рр. передані на постійне зберігання до Рівненського районного архівного відділу.
 • По другому питанню (щодо надання декларацій про доходи сільського голови за останні п’ять років по кожному окремо) зазначено наступне: «З огляду на те, що декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру сільського голови містять інформацію про персональні дані як декларанта так і членів сімї останнього, такі визнаються обмеженими в доступі».

Зі змісту запиту на отримання публічної інформації від 03.07.2014р. вбачається, що громадянин Чемерик В.В. просив надати інформацію про рішення Городоцької сільської ради щодо виділення земельних ділянок під забудову за період 1991-2014рр.

До відповіді №24 від 21.07.2014р. в.о. сільського голови додано лише витяг рішення сільської ради від 30 жовтня 2007 року №591 «Про виділення земельної ділянки».

Посилаючись на находження протоколів пленарних засідань сесій Городоцької сільської ради та прийнятих рішень за 1991-2005рр. у Рівненському районному

архівному відділі, виконуючою обов’язки сільського голови необґрунтовано залишено без уваги відповідні рішення Городоцької сільської ради за 2006-й рік, інші відповідні рішення за 2007-й рік (а не лише за жовтень місяць), а також відповідні рішення з 2008-го по 2014 рік включно.

Крім того, пропозиція в.о. сільського голови ознайомитись з додатком до рішення сільської ради від 30 жовтня 2007 року №591 «Про виділення земельної ділянки» не відповідає вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації» і, фактично, є ухиленням розпорядника інформації від надання такої інформації.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» посадові особи місцевого самоврядування є суб’єктами декларування.

Частиною другою ст.12 вказаного Закону встановлено, що відомості зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру сільського голови підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному веб-сайті відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування на строк не менше одного року. У разі відсутності веб-сайту такі відомості оприлюднюються в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування протягом 30 днів з дня подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Оприлюдненню підлягають усі відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, крім відомостей, що віднесені цим Законом до інформації з обмеженим доступом.

Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

Враховуючи вимоги ст.12 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», є безпідставним твердження в.о. сільського голови у відповіді №24 від 21.07.2014р. про те, що інформація про персональні дані декларанта і членів його сім’ї визнаються обмеженими в доступі.

Разом з тим, Організація бере до уваги те, що громадянин Чемерик В.В. просив надати саму декларацію, а не відомості з неї, яка дійсно містить частину інформації з обмеженим доступом.

Однак, законний інтерес гр. Чемерика В.В. залишився незадоволеним. З метою забезпечення відкритості інформації, яка підлягає обов’язковому опублікуванню, сільській голові слід було надати відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в тій частині, яка не є з обмеженим доступом, що не було зроблено.

2. 09 липня 2014 року Городоцькою сільською радою було отримано запит на інформацію громадянки Гончар Наталії Степанівни, у якому, серед іншого, остання просила:

 • надати письмові пояснення щодо причин та підстав постановки питання головою Городоцької сільської ради на сесії 27.06.2014р. про не допуск громадян-відвідувачів на засідання даної сесії з посиланням на норми нормативно-правових актів, які дають право (уповноважують) ставити таке питання;
 • надати інформацію про спосіб, у який було повідомлено населення про рішення про скликання сесії Городоцької сільської ради, яка відбулась 27.06.2014р., а також надати інформацію про час скликання даної сесії, і питання, які передбачались внести на розгляд ради;
 • надати інформацію про спосіб, у який зазвичай повідомляється населення про рішення про скликання сесій Городоцької сільської ради (назва друкованого органу, адреса сайту тощо);
 • надати копії усіх актів (рішень), які були прийняті на сесії Городоцької сільської ради 27.06.2014р.;
 • надати інформацію про спосіб, у який публікуються акти Городоцької сільської ради (назва друкованого органу, адреса сайту тощо).

У відповіді в.о. сільського голови №27 від 04.08.2014р. на вказаний запит громадянці Гончар Н.С. повідомлено наступне:

 • По першому питанню (щодо причин і підстав постановки питання про не допуск громадян відвідувачів на засідання сесії) з посиланням на ст. 1.6 розділу І Регламенту Городоцької сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради №7 від 02.12.2010р., зазначено, що на засіданні сільської ради можуть бути присутніми громадяни за попереднім записом у секретаря ради, який проводиться не пізніш ніж за добу до засідання. Вказано, що гр. Гончар Н.С. прибула до сесійної зали без будь-якого попередження та запису за 10 хв. до початку роботи пленарного засідання, що було підставою постановки питання сільським головою на сесії сільської ради 27.06.2014р. про не допуск громадян відвідувачів.
 • По третьому питанню (щодо способу повідомлення населення про скликання сесії) надано витяг з розпорядження сільського голови №21-р від 10.06.2014р. «Про скликання чергової двадцять першої сесії сільської ради шостого скликання» зі змісту п.5 якого вбачається, що дане розпорядження було доручено розмістити на інформаційному стенді у приміщенні сільської ради для оприлюднення.
 • По п’ятому питанню (щодо звичайного способу повідомлення населення про скликання сесій) вказано, що розпорядження сільського голови про скликання сесій Городоцької сільської ради розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні сільської ради з метою повідомлення населення, та зазначено, що місцевої газети та офіційного сайту сільська рада не має.
 • По сьомому питанню (щодо надання копій усіх актів (рішень), які були прийняті на сесії Горолоцької сільської ради 27.06.2014р.) серед іншого зазначено, що витяги з рішень сільської ради з №901 по №916, з №919 по №921, з №931 по №938 не надаються, оскільки містять інформацію про фізичних осіб – жителів сільської ради. В той же час зазначено, що з оригіналами рішень гр. Гончар Н.С. може ознайомитись у приміщенні сільської ради.
 • По дев’ятому питанню (щодо способу у який публікуються акти Городоцької сільської рали) зазначено, що акти городоцької сільської ради не публікуються, офіційного сайту та місцевої газети сільська рада не має.

Частиною 16 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено що сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону.

Вказаною нормою Закону передбачено беззаперечне право кожного бути присутнім на сесії ради, крім випадків передбачених законодавством. У відповіді на

запит не зазначено, норми яких саме нормативно-правових актів передбачають обмеження права громадян бути присутніми на сесії ради.

Положення ст.1.6. розділу 1 Регламенту Городоцької сільської ради, затвердженого рішенням Городоцької сільської ради від 02.12.2010р. №7 встановлює обов’язок попереднього запису бажаючих бути присутніми на засіданні сільської ради, однак не передбачає права ради обмежувати право бути присутніми на цих засіданнях громадян.

Варто зауважити, що вказаний Регламент Городоцької сільської ради є актом нормативно-правового характеру.

Відповідно до ч.5 ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційно оприлюднення.

Як вбачається з відповіді на запит гр. Гончар Н.С. по дев’ятому питанню, акти Городоцької сільської ради не публікуються.

У зв’язку з наведеним, Організація приходить до висновку, що Регламент, на який посилається в.о. сільського голови у своїй відповіді не набрав чинності.

Таким чином, у гр. Гончар Н.С. були відсутні правові перешкоди для того щоб реалізувати своє право бути присутньою на вказаному засіданні Городоцької сільської ради. Постановлення питання про відмову у присутності на вказаному засіданні, а також прийняте рішення з цього приводу є незаконними.

У протоколі пленарного засідання 21 сесії Городоцької сільської ради 6 скликання від 27.06.2-14р. зазначено, що громадяни Свередюк З.М. та Гончар Н.С. були агресивно налаштовані та викидали різні репліки на адресу депутатів.

Організація зауважує, що з метою забезпечення правопорядку на засіданнях сільської ради слід запрошувати працівників правоохоронних органів або замовляти послуги охорони.

Агресивна поведінка осіб має наслідком відповідного реагування охорони чи правоохоронних органів, однак, ні в якому разі не може бути підставою для прийняття рішення в обмеженні прав цих осіб.

Згідно ч.11 ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Частиною 3 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Враховуючи вимоги вказаних норм, розміщення розпорядження сільського голови №21-р від 10.06.2014р. «Про скликання чергової двадцять першої сесії сільської ради шостого скликання» на інформаційному стенді у приміщенні сільської ради не є оприлюдненням, а отже процедура скликання сесії, та прийняття всіх рішень ради була порушена.

Відповідно, усі інші рішення, прийняті з порушенням ч.11 ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.3 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» були прийняті незаконно.

Згідно абзацу другого ч.11 ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» в актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може

бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна,

прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

Враховуючи вказану норму Закону є безпідставною відмова у наданні витягів з рішень сільської ради з №901 по №916, з №919 по №921, з №931 по №938.

3. У зв’язку з тим, що акти Городоцької сільської ради не публікуються, Організація приходить до висновку, що всі рішення прийняті в порушення ч.11 ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.3 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» є незаконними, а акти нормативно-правового характеру є такими, що не набрали чинність.

Вказане дає підстави переглядати законність всіх операцій з приводу розпорядження майном комунальної власності, а також грошовими коштами, з початку дії відповідних норм Закону, які встановлюють вимоги щодо обов’язковості публікування актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

ІІ. Зауваження та пропозиції

Організація з розумінням ставиться до недоліків у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, які мали місце та не були усунуті за попередні роки, однак, є принциповим їх негайне та невідворотне усунення зараз, у взаємодії та співпраці з ГО «Рівне-Контроль», іншими громадськими об’єднаннями та з доброї волі службових та посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.21 ЗУ «Про громадські об’єднання» для здійснення своєї мети (цілей) громадське об’єднання має право звертатися у порядку, визначеному законом, до органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями).

З метою приведення діяльності Городоцької сільської ради у відповідність до вимог законодавства, керуючись п.2 ст.21 ЗУ «Про громадські об’єднання» Організація просить Вас:

 1. Усунути порушення законодавства у сфері доступу до публічної інформації та запобігання і протидії корупції. З цією метою необхідно створити та забезпечити структурний підрозділ або призначити відповідальну особу з питань запитів на інформацію, відповідальну за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль, щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту. Створити офіційний веб-сайт або друкований орган, або прийняти рішення про публікування актів Городоцької сільської ради та сільського голови та їх проектів в інших засобах масової інформації (неофіційних). Забезпечити виконання ст.14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та ст.12 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції».
 2. У найкоротші терміни надати громадянам Чемерику В.В. та Гончар Н.С. повну та достовірну відповідь на їхні запити на інформацію з урахуванням зауважень Організації.
 3. Розглянути питання про організацію робочої зустрічі за участю голови Городоцької сільської ради та представників ГО «Рівне-Контроль» з метою сприяння Городоцькій сільській раді у приведенні її діяльності відповідно до вимог законодавства.
 4. Довести до відома депутатів Городоцької сільської ради про дані зауваження та пропозиції.
 5. Розглянути даний лист (звернення) у п’ятнадцятиденний термін з моменту його отримання та повідомити про результати його розгляду.

Відповідно доп.6 ч.1 ст.3 ЗУ «Про громадські об’єднання» громадські об’єднання утворюються і діють на принципах прозорості, відкритості та публічності. На виконання вказаної норми даний лист-звернення буде опублікований в ЗМІ, а відповідь на нього буде публічно прокоментованою.

З повагою,

представник ГО «Рівне-Контроль»,

керівник групи громадського контролю

за Городоцькою сільською радою 

С. Комаров

2531
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...